Teatre i valors a l'empresa

Teatre i valors a l'empresa

Què és Teatre i valors a l'empresa?

Segurament que a la vostra empresa es parla moltes vegades de com es fan les coses: si les tècniques de venta són les més encertades, si mai s’arriben de materialitzar els acords, que la comunicació interna i externa no funcionen, que com és que si oferim un molt bon producte no té la repercussió necessària al mercat… Amb FREC A FREC us oferim una formació innovadora. No apostem per les classe magistrals, apostem per un treball personalitzat, lúdic i amb rigor.
Cada persona o empresa és diferent; és aquí on incidim, en la diferència.
Aprendrem a utilitzar el fet distintiu al nostre favor i aprofitar-ho, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu.

TÈCNIQUES DE VENDA

Per aconseguir l'èxit en la gestió de venda és indispensable atreure l'atenció del comprador cap al que s'està oferint, la qual cosa implica "trencar" una barrera anomenada "indiferència". Analitzem les actituds del comercial a l’hora d’enfrontar-se a diferents tipus de client i utilitzem diferents tècniques per analitzar les actituds de manera individualitzada.

ESTRATÈGIES DE NEGOCIACIÓ

Treballarem estratègies i tàctiques per obtenir l'èxit en la vida quotidiana i professional. Analitzarem formes d’autocontrol, de llenguatge corporal. Aprendrem trucs senzills i eficaços de comunicació per poder ser un bon líder. Parlarem de persuasió i seducció per aconseguir els objectius. Detectarem estratègies de manipulació i joc brut.

COMUNICACIÓ INTERNA

Molt sovint els directius i els comandaments intermitjos es senten incompresos i no saben com reaccionar davant problemàtiques a nivell intern de l’empresa. Donarem eines per crear un ambient propens pel diàleg, l’assertivitat i l’empatia, per tal d’ afavorir un bon clima en el treball i així una major productivitat.

Teatre i valors a l'empresa
Teatre i valors a l'empresa

Vols que fem aquest espectacle per a vosaltres?

Posa't en contacte amb nosaltres
Escriu-nos