La Triada

El teatre com a eina d'autoreflexió i creixement personal
La Triada

Què és La Triada?

L’objectiu de l’espectacle va ser plantejar als residents problemàtiques en que els joves es poden veure evocats i serveix com a porta per començar a analitzar les actituds dels personatges i conseqüentment dels mateixos joves esportistes davant les diverses situacions que es van produint.
La Masia ha proposat aquesta obra de teatre com a eina d’autoreflexió i com a mecanisme per compartir experiències vitals amb els altres companys. El teatre interactiu ofereix una possibilitat única: que els espectadors siguin a la vegada protagonistes i públic d’aquelles situacions i conflictes que en el dia a dia pot ser difícil d’analitzar i resoldre.
Aquesta activitat és un projecte innovador a la Masia però també en els projectes formatius de l’esport d’ elit i que facilita eines pedagògiques i lúdiques que fan que els joves esportistes es vegin abocats a participar d’una manera molt activa.
Els residents participen d’un taller teatral amb dinàmica de grup on veuen escenes que reflecteixen moments que han viscut. viuen o poden viure en un futur.
La Triada

Vols que fem aquest espectacle per a vosaltres?

Posa't en contacte amb nosaltres
Escriu-nos