L'Institut actua!

L'Institut actua!

Què és L'Institut actua!?

Organitzem un espectacle teatral amb els alumnes i en només tres hores, prenent com a punt de partida les lectures obligatòries d’ESO i batxillerat. El resultat és espectacular!
Com ho fem?


1. ACORD AMB EL PROFESSORAT
Acordem amb el professor/a de llengua o literatura tres fragments d'un text de lectura obligatòria.
2. DRAMATURGS ORGANITZEN
Els dramaturgs elaboren rèpliques i dramatitzen textos escollits a partir del nombre d'alumnes de la classe.
3. A MEMORITZAR
Es lliuren textos dramatitzats al professor/a de llengua o literatura i l'alumnat aprèn el text (2 setmanes de marge).
4. SESSIÓ PRESENCIAL DE ACTORS/DIRECTORS AMB ALUMNES (3h seguides)
Temporització:
0,00-0,45h Tècniques teatrals amb el grup/classe (45 min)
El treball en equip, l’escolta, el sistema motor i la desinhibició.
0,45 a 1,45h Dividirem el grup/classe en tres grups i treballaran amb un professional del teatre un dels tres fragments. (1 hora)
Expressió oral, interpretació, veu, comprensió, intencions, subtext, creació i objectius dels personatges i emocions.
1,45 a 2,30h Representació de les escenes davant del grup/classe o qui desitgi el professor/a. (45 min)
Com si d’ una estrena es tractés els alumnes faran la seva actuació, amb música, focus (a càrrec de la companyia) i atrezzo.
2.30 a 3,00h Tancament i conclusions amb tot el grup/classe sobre el treball realitzat i el que ha suposat (30 min).
Intercanvi d’ opinions mitjançant jocs teatrals sobre el nou aprenentatge i buscar les diferències entre “una comprensió lectora” i “una comprensió teatralitzada”.

Vols que fem aquest espectacle per a vosaltres?

Posa't en contacte amb nosaltres
Escriu-nos